Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMIĘDZYSZKOLNY KONKURS "MISTRZ CZYTANIA"


REGULAMIN

III Międzyszkolnego Konkursu

”Mistrz Czytania”


1. Organizator
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

2. Cele konkursu
 • popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów,
 • propagowanie idei pięknego czytania,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem
 • sztuka interpretacji tekstu,

3. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu są uczniowie
których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce. Przewidziano 3 grupy wiekowe:
 • uczniowie szkół podstawowych klas IV-VII,
 • uczniowie klasy II i III gimnazjum
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
wytypowani przez nauczycieli w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych. Do każdej kategorii wiekowej szkoła może zgłosić 1 - 2 uczniów do konkursu.

4. Zasady i przebieg konkursu
 • Etap szkolny przeprowadzany jest przez nauczycieli bibliotekarzy.
 • Etap międzyszkolny ocenia jury powołane przez organizatora.

Przebieg konkursu:
Uczestnik konkursu czyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy (czas prezentacji – do 2 minut), oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję (czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia się nad interpretacją – do 4 minut).


Jury  oceniać będzie:
 • technikę czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja i tempo czytania),  
 • środki artystycznego wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, mimika, ewentualny gest tzw. „intuicja artystyczna, postawa, sposób trzymania teksu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą).
 • piękne przeczytanie przygotowanego fragmentu tekstu: dykcja, intonacja, modulacja głosu, interpretacja
 • technikę czytania nieznanego tekstu

Komisja Konkursowa wybiera „Mistrza pięknego czytania” (po jednym z każdej grupy wiekowej).  Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Uczestnicy konkursu i opiekunowie otrzymają dyplomy.

5. Terminarz
 • Do 31.10.2017 r. termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie
 • Do 8.11.2017 r. przeprowadzenie eliminacji szkolnych i zgłoszenie uczniów do konkursu
 • 16.11.2017 r. /czwartek/ międzyszkolny etap konkursu odbędzie się w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina2 w godzinach:
  8.00 – klasy gimnazjalne
  9.00 – szkoły podstawowe
  11.30 – szkoły ponadgimnazjalne
 

6. Kontakt
Danuta Tatarczak - doradca metodyczny ds bibliotek szkolnych
tel. kom. 698 769 852, e-mail: danuta.tatarczak@gmail.com