Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyGra miejska SIEDLCE. BLISKIE - ZNANE - NIEODKRYTESAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W SIEDLCACH

serdecznie zaprasza
uczniów i nauczycieli do udziału w grze miejskiej

SIEDLCE
BLISKIE – ZNANE – NIEODKRYTEREGULAMIN


ADRESAT
Gra miejska adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Siedlce.

CEL

Celem gry miejskiej jest propagowanie wiedzy na temat naszego Miasta. Poznanie jego historii, topografii, osób, które odegrały istotną rolę w jego dziejach.

TERMINARZ

 • Do 30 marca 2018 r. zgłoszenia szkół do udziału w wydarzeniu.
 • Gra miejska odbędzie się 7 czerwca 2018 r.

Start:
07.06.2018 r. godz. 10.00 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach

FORMA
 • Gra odbędzie się w obrębie zaznaczonego na mapie obszaru, a jej uczestnicy będą poruszać się po wyznaczonej przez organizatorów trasie. Zadaniem zespołów będzie dotarcie do kolejnych miejsc, ważnych dla historii Miasta i wykonanie związanych z nimi zdań konkursowych. Wskazówki umożliwiające dotarcie do kolejnego etapu [punktu] gry będą podane w formie zagadek.
 • Uczestnicy przed wyruszeniem w trasę zostaną zapoznani z celem oraz zasadami gry. Każdy zespół otrzyma mapę obszaru, po którym będzie się poruszać, kartę do gry oraz wskazówki.
 • Gra miejska zakończy się wspólnym ogniskiem i rozdaniem nagród.

OBSZAR TEMATYCZNY:
Wykonanie przygotowanych zadań będzie wymagało:
 • znajomości dawnych nazw ulic Miasta,
 • znajomości podstawowych faktów z dziejów Miasta i historycznych postaci z nimi związanych (od założenia Miasta do wybuchu I wojny światowej),
 • wiedzy na temat zabytków Siedlec.

ZASADY UDZIAŁU:
 • Do udziału w grze miejskiej każda szkoła typuje max. 3 zespoły
 • Zespół składa się z trzech uczniów i nauczyciela.
 • Zasady dotyczące tworzenia zespołów szkoły określają samodzielnie.
 • W szczególnych sytuacjach, np. dużego zainteresowania konkursem, przewidujemy możliwość wystawienia większej liczby zespołów.

Zadnia nauczycieli biorących udział w grze miejskiej:
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas spaceru po mieście;
 • wspólne z zespołem odczytywanie wskazówek (zagadek) umożliwiających dotarcie do kolejnego etapu konkursu.

Zadania konkursowe uczniowie będą rozwiązywać samodzielnie bez udziału nauczyciela. Oceniana będzie praca zespołu.

ZGŁOSZENIA:
 • Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać na adres SCDiDN w Siedlcach.
 • Szczegółowych informacji udziela Anita Woźnica – doradca metodyczny SCDiDN w Siedlcach.

KONTAKT:
SCDiDN SEKRETARIAT
ul. Krystyny Osińskiej 6
08–110 Siedlce
Tel. (25) 794-33-70
E-mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl

Anita Woźnica
Tel. 606 377 359
E-mail:  wanitaw@interia.pl

GWARANTUJEMY DOBRĄ I KSZTAŁCĄCA ZABAWĘ.
LICZYMY NA PAŃSTWA UDZIAŁ W WYDARZENIU
I JEGO WSPÓŁTWORZENIE