Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyIV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych_WIELKA BRYTANIA

REGULAMIN

V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

dla uczniów szkól podstawowych

Wielka Brytania


1. Organizator
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

2. Cele konkursu
 • Rozwijanie zainteresowania młodzieży kulturą i tradycjami Wielkiej Brytanii
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu geografii i historii
 • Poszerzanie wiedzy leksykalnej z języka angielskiego młodzieży
 • Zacieśnianie współpracy i promowanie idei współzawodnictwa wśród szkół.

3. Warunki uczestnictwa
 • Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych Miasta Siedlce, wytypowani przez nauczycieli języka angielskiego w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych.
 • Każda szkoła może zgłosić 2 uczniów do konkursu.

4. Zasady i przebieg konkursu

 • Etap szkolny przeprowadzany jest przez nauczycieli języka angielskiego na podstawie przygotowanych przez siebie testów
 • Etap międzyszkolny przeprowadza doradca metodyczny ds. języka angielskiego SCDiDN w Siedlcach na podstawie przygotowanego przez siebie testu. Arkusz konkursowy będzie składał się głównie z zadań zamkniętych.
 • Zakres merytoryczny zadań będzie wybiegał poza materiał szkolny. Uczestnicy etapu międzyszkolnego powinni poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury i tradycji Wielkiej Brytanii.

5. Terminarz

  • Do 11.04.2018 r. przeprowadzenie eliminacji szkolnych i zgłoszenie uczniów do konkursu
  • 20.04.2018 r. godz. 13.00/piątek/ zawody międzyszkolne, I LO im. B. Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach, sala nr 17.

6. Kontakt
Jolanta Król - doradca metodyczny ds. języka angielskiego SCDiDN w Siedlcach
tel. kom. 512-497-156, e-mail: jolanta.b.krol@gmail.com