Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych_STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ


REGULAMIN

V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

dla uczniów szkól gimnazjalnych

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej1. Organizator
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

2. Cele konkursu

 • Rozwijanie zainteresowania młodzieży kulturą i tradycjami Stanów Zjednoczonych
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu geografii i historii USA
 • Poszerzanie wiedzy leksykalnej z języka angielskiego młodzieży
 • Zacieśnianie współpracy i promowanie idei współzawodnictwa wśród szkół.

3. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych wytypowani przez nauczycieli języka angielskiego w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych.
 • Każda szkoła może zgłosić 3 uczniów do konkursu.

4. Zasady i przebieg konkursu
 • Etap szkolny przeprowadzany jest przez nauczycieli języka angielskiego na podstawie przygotowanych przez siebie testów
 • Etap międzyszkolny przeprowadza doradca metodyczny SCDiDN na podstawie przygotowanego przez siebie testu.
 • Zakres merytoryczny zadań będzie wybiegał poza materiał szkolny. Uczestnicy etapu międzyszkolnego powinni poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury, i tradycji USA.

5. Terminarz
 • Do 15.05.2018 r. przeprowadzenie eliminacji szkolnych i zgłoszenie uczniów do konkursu
 • 25.05.2018 r. /piątek/ zawody międzyszkolne godz. 13:00 sala nr 17 w budynku I LO im. B. Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach

6.Kontakt
Jolanta Król doradca metodyczny z języka angielskiego
tel. 512 497 156, e-mail jolanta.b.krol@gmail.com

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU