Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKONKURS WIEDZY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Regulamin
konkursu wiedzy z języka rosyjskiego


I edycja „Kultura – dusza Rosji”
(rok szk. 2014/15)


1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
2. Koordynatorem konkursu jest pani mgr Ewa Jagiełło - doradca metodyczny języka rosyjskiego.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siedleckiego oraz powiatów sąsiadujących
4. Cele Konkursu:
  • Zapoznanie uczniów z wybitnymi rosyjskimi przedstawicielami kultury (literatura, architektura, muzyka, balet)
  • Zachęcanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy
  • Rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą Rosji
5. Przebieg Konkursu:

I etap – eliminacje szkolne (wyłonienie zespołu reprezentującego szkołę na Konkursie)
  • Nauczyciel, zgłasza szkołę do udziału w Konkursie do końca listopada 2014 r.
  • Po zgłoszeniu otrzymuje od organizatorów do 05.12.2014 r. drogą mailową zestaw 100 pytań otwartych dotyczących tematu, które przekazuje uczniom w celu przygotowania się do eliminacji szkolnych
  • do 02.02.2015 r. nauczyciele otrzymują zestaw wybranych przez organizatorów  50 pytań do przeprowadzenia eliminacji szkolnych, które powinny się odbyć do 06.02.2015r. W wyniku eliminacji szkolnych nauczyciel wybiera zespół składający się z 3 uczniów, który będzie reprezentował szkołę w II etapie Konkursu.
  • do 10.02.2015 r. nauczyciel zgłasza wybrany zespół na adres mailowy koordynatora Konkursu, Ewy Jagiełło  - jagewka@gmail.com
  • do 13.02. 2015 r. nauczyciel otrzymuje dodatkowy zestaw zagadnień do II etapu Konkursu, który przekazuje uczniom

II etap - 14.03.2015 r.
– półfinał
(wyłonienie 6 najlepszych zespołów, które przystąpią do finału)
  • zgłoszone zespoły przystępują do rozwiązania quizu, składającego się z 50 pytań – test wielokrotnego wyboru – ok. 30 min.

III etap – 14.03.2015 r. - finał (wyłonienie 3 zespołów-laureatów)


Zespoły mają za zadanie:
rozpoznać:
*  fragmenty utworów rosyjskiej muzyki klasycznej
* najważniejsze zabytki Moskwy i Petersburga
znać:
* rosyjskie souveniry
* najważniejsze postaci historyczne
* słynnych malarzy i ich dzieła
* słynnych pisarzy, poetów i ich dzieła
* słynnych rosyjskich kompozytorów
* rosyjskie obyczaje i zwyczaje

8. Miejsce półfinału i finału Konkursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8
7. Jedna szkoła może zgłosić do Konkursu jeden 3 - osobowy zespół
8. Komisja konkursowa składa się z nauczycieli języka rosyjskiego, powołanych przez     Organizatora.
9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia.
10. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
11. Nauczyciele otrzymają podziękowanie za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Ewa Jagiełło
koordynator Konkursu