Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs plastyczny BOŻE NARODZENIE MOICH MARZEŃ dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

REGULAMIN
Konkursu plastycznego
BOŻE NARODZENIE MOICH MARZEŃ
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


ORGANIZATOR:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach


CELE KONKURSU:

 • Kultywowanie i popularyzowanie tradycji  i zwyczajów bożonarodzeniowych
 • Pogłębienie wiedzy na temat znaczenia i symboliki  Świąt Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych i wdrażanie do aktywności  twórczej
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami i przegląd technik malarskich

REGULAMIN:
 • Do konkursu mogą przystąpić  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (szkoły prowadzone: Miasto Siedlce, Starostwo Siedleckie, Gminę Siedlce)
 • Przyjmowane będą tylko prace wykonane indywidualnie.
 • Format prac: A3 (297x420)
 • Technika: malarstwo (tempera, akryl, pastel, olej, akwarela oraz techniki malarskie mieszane) w innych technikach prace nie będą przyjmowane.
 • Pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa,  imię i nazwisko opiekuna.
 • Komisja konkursowa dokona oceny prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych (klasy I – III,  IV – VI i gimnazjum).
 • Przewidziane są  nagrody za I, II i III miejsce w trzech kategoriach wiekowych oraz pamiątkowe dyplomy dla autorów wyróżnionych prac
 • W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu  należy do Organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne  z uznaniem warunków niniejszego  regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

TERMIN:
 • Kartę zgłoszenia wraz z pracami uczniów należy dostarczyć do 18 stycznia 2018 roku do Organizatora  Konkursu  z dopiskiem na kopercie "Konkurs plastyczny Boże Narodzenie"
 • Finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród oraz  otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w 22 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6 (wcześniej ul. Oskara Langego)   

ADRES:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
08-110 Siedlce 
ul. Krystyny Osińskiej 6

KOORDYNATORZY KONKURSU:

Bożena Prachnio  tel. 511 253  616
Edyta Biernacka  tel. 663 757 333