Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTWA

REGULAMIN
XIV MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ


 CELE MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ
 1. wspieranie szkolnej kariery ucznia,
 2. wyłonienie najlepszych uczniów,
 3. motywowanie do nauki,
 4. rozbudzanie zainteresowań,
 5. zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń poprzez udział w konkursach,
 6. integracja środowiska szkół podstawowych.

ZASADY OGÓLNE
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest MIASTO SIEDLCE z klas trzecich i szóstych (możliwy jest udział uczniów klas młodszych I - II i IV - V, jeśli opanowali zakres materiału programowego i umiejętności przewidziane dla danego etapu edukacyjnego),
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

PRZEDMIOTY OBJĘTE KONKURSEM:

I etap edukacyjny:
edukacja wczesnoszkolna
II etap edukacyjny:
 1. język polski,
 2. języki obce,
 3. historia i społeczeństwo,
 4. muzyka,
 5. plastyka,
 6. matematyka,
 7. przyroda,
 8. technika,
 9. informatyka,
 10. religia,
 11. wychowanie fizyczne.

Konkurs przewiduje eliminacje I stopnia (szkolne) i eliminacje II stopnia (międzyszkolne - finał).

ZASADY ELIMINACJI I STOPNIA (SZKOLNYCH)
 1. Za przeprowadzenie eliminacji I stopnia odpowiada szkoła.
 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują testy konkursowe.
 3. Szkolne komisje przeprowadzają konkurs w ustalonym przez siebie terminie
 4. Każda szkoła typuje 3 laureatów z zakresu każdego lub wybranego do konkursu przedmiotu.
 5. Szkolna komisja decyduje o udziale laureatów w eliminacjach II stopnia (nie będzie dodatkowej weryfikacji).
 6. Protokół z przeprowadzenia eliminacji I stopnia z pracami laureatów, punktacją i oceną zadań należy przesłać na adres Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Pescantina 2 do  30 marca 2018 r.

 ZASADY ELIMINACJI II STOPNIA
 1. W eliminacjach II stopnia uczestniczą laureaci eliminacji I stopnia (po 3 osoby ze szkoły reprezentujące dany przedmiot).
 2. Konkursy z każdego przedmiotu odbywają się w różnych terminach.
 3. Za opracowanie testów konkursowych odpowiada Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
 4. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.
 5. Uroczyste podsumowanie Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej odbędzie się z udziałem laureatów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Zasady przyznawania nagród:
 1. W konkursie z każdego przedmiotu nagradzani są trzej uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 2. W przypadku miejsc ex equo  nie jest przyznawana kolejna lokata np. Jeżeli dwoje uczestników jest sklasyfikowanych ex equo na miejscu pierwszym, to kolejny uczeń zajmuje miejsce trzecie.
 3. Liczba laureatów może być zwiększona tylko w przypadku, gdy na trzecim miejscu są przyznawane miejsca ex equo.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Zasady przyznawania pucharu:
 1. Za zajęcie pierwszego miejsca przez ucznia, szkoła w konkursie z każdego przedmiotu otrzymuje 3 punkty, za miejsce drugiego 2 punkty, za miejsce trzecie 1 punkt.
 2. Szkoła, która zgromadzi największą liczbę punktów otrzymuje Puchar Prezydenta Miasta Siedlce.
 3. Miejsca drugie i trzecie nie są nagradzane.