Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Regulamin

V Międzyszkolnego Dyktanda

z Języka Angielskiego
 I. Cele konkursu
  • Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
  • Doskonalenie znajomości języka angielskiego
  • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
  • Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami

II. Organizator
Inicjatorem i organizatorem V Międzyszkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach przy współpracy Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia  Nauczycieli w Siedlcach.

III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej z miasta Siedlce wyłoniony w drodze eliminacji szkolnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do nauczyciela koordynującego konkurs  na adres mailowy polakzuza@wp.pl, milenaprzywozna@onet.eu  lub pocztą tradycyjną na adres szkoły do dnia 10.11.2017 r. Każda szkoła może wyłonić 2 uczestników konkursu.

IV. Zasady i przebieg konkursu
  1. Konkurs odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach w dniu 18 listopada 2017 o godz. 10.00.
  2. Uczniowie biorący udział muszą poprawnie zapisać przedyktowany przez nauczyciela języka angielskiego tekst. Tekst będzie zawierał od 120 do 150 słów. Dopuszczalna jest pisownia brytyjska lub amerykańska. W tym roku tematem będą święta i dni świąteczne w USA.
  3.  Za opracowanie tekstu konkursowego odpowiada pani Jolanta Król- doradca metodyczny Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
  4. Sprawdzana będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

V. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

VI. Jury:
Nad prawidłowością przebiegu dyktanda czuwać będzie komisja konkurowa

VII. Postanowienia końcowe
Informacje na temat konkursu i wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej  www.zs1siedlce.pl . Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie p. Zuzanna Polak (tel. 604-853-654)
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU