Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKONKURS PLASTYCZNY - „MOTYWY ROSYJSKIEJ SZTUKI LUDOWEJ"

REGULAMIN 
Konkursu Plastycznego 
„Вот и Россия”

 

Tegoroczny temat konkursu:
„MOTYWY ROSYJSKIEJ SZTUKI LUDOWEJ”


I. Organizator
- Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

II. Cele konkursu
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
- popularyzowanie  wśród  uczniów  treści  kulturoznawczych na temat Rosji
- kształtowanie  wśród  uczniów  pozytywnego  wizerunku Rosji, jej mieszkańców i tradycji
- zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do poznania naszego wschodniego sąsiada - Rosji

III. Warunki uczestnictwa

·        Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Siedlce, Gminy Siedlce i Powiatu Siedleckiego.

·        Tematyka prac plastycznych dotyczy wiedzy realioznawczej na temat Rosji.

·        Technika  prac:  rysunek farbami (tempera, plakatowa, akwarela), kredką, tłustymi pastelami lub grafika -  do wyboru przez uczestnika konkursu.

·        Format  prac  plastycznych – rysunek A4 lub A3 o dowolnej tematyce z zachowaniem wzornictwa i kolorystyki rosyjskiej sztuki ludowej (np. хохлома, гжель, палех i inne)

·        Uczeń wykonuje pracę samodzielnie na miejscu w czasie do 3 godzin zegarowych.

·        Uczeń przynosi na konkurs własne materiały (blok techniczny, farby, pędzle, pojemnik na wodę, itd.)

·        Uczeń może mieć przy sobie w brudnopisie szkic pracy, ilustrację wzorcową, nie większą niż format A5

·        Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

·        Kartki zostaną oznakowane przez jury przed rozpoczęciem konkursu

·        Niezgodność pracy z tematem Konkursu jest równoznaczna z dyskwalifikacją

·        Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje:

1. tytuł pracy (nazwa narysowanego przedmiotu)
2. czytelne  imię i nazwisko autora, wiek, klasa; 
3. placówka (w przypadku Zespołu Szkół proszę podać, czy chodzi o szkołę podstawową czy gimnazjum), dokładny adres 
4. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, który skierował ucznia na konkurs

IV. Kontakt: 
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Ewą Jagiełło, nr kom.: 500-011-732 lub drogą mailową: jagewka@gmail.com

V. Termin i miejsce KONKURSU
KONKURS odbędzie się 02.12.2017 r. w godzinach 9.00 – 12.30. 

Miejsce Konkursu: IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 161B

VI. Zgłoszenia i zgoda na publikację wizerunku
Zgłoszenia ze zgodą na publikację wizerunku do 17.11.2017 r. na adres: Ewa Jagiełło, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, z dopiskiem KONKURS lub na adres: jagewka@gmail.com

Osoby, które zgłosiły uczestników drogą mailową, dostarczają zgodę na publikację wizerunku w dniu Konkursu.VII. Jury
W skład jury wchodzą: nauczyciele języka rosyjskiego oraz plastyki

·        Jury wybierze po trzy prace w 3 kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Ponadgimnazjalna

·        Przewidziane są również wyróżnienia.


VIII. Wyniki
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu KONKURSU ok. godz. 13.00

IX. Nagrody
Przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów, wyróżnionych oraz podziękowania dla ich opiekunów.

X. Uwagi dodatkowe

·        W  konkursie może  brać  udział maksymalnie trzech uczniów z jednej szkoły.

·        Ocenie podlegają: estetyka wykonania, pomysłowość, wkład pracy, oryginalność, stopień trudności.

·        Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone lub uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

·        Prace  przechodzą  na  własność  organizatorów  i  będą  wystawiane podczas Konkursu Poezji Rosyjskiej w kolejnych edycjach oraz w trakcie trwania innych imprez dotyczących języka rosyjskiego. Autorzy prac wyrażają zgodę na eksponowanie ich w czasie imprez kulturalnych SCDiDN.

·        Rozstrzygnięcie  jury  jest  ostateczne  (od  werdyktu  nie  przysługuje odwołanie)Zapraszamy do udziału 
Organizatorzy