Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyPrzegląd Małych Form Teatralnych - JĘZYKI OBCE 2018

REGULAMIN

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
JĘZYKI OBCE 2018


1.
Organizatorem przeglądu jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, koordynatorem - doradca metodyczny ds. języka niemieckiego:  mgr Agata Bryłka.

2. Przegląd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych Miasta Siedlce i Gminy Siedlce.

3. Przegląd ma formę konkursu, z którego zostaną wyłonieni laureaci w ramach języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

4. Celem przeglądu jest:
  • popularyzacja języków obcych,
  • rozbudzanie zainteresowań teatralnych,
  • przygotowanie do odbioru sztuki w językach obcych,
  • podnoszenie umiejętności interpretacyjnych w języku obcym.
5. Oceniane będą:
  • umiejętności językowe,
  • interpretacja tekstu,
  • ogólne wrażenie artystyczne.
6. Każda szkoła może zgłosić jedną lub więcej grup teatralnych.

7. Każda grupa teatralna z danej szkoły przedstawia spektakl w innym języku obcym oraz w oparciu o inny scenariusz.

8. Przedstawienie można przygotować w języku rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim.

9. Przedstawienie może stanowić interpretację bajki, baśni, sztuki teatralnej dla dzieci, prozy dla dzieci albo twórczości własnej nauczyciela lub uczniów.

10. Czas trwania przedstawienia maksimum 20 min.

11. W zależności od ilości zgłoszeń przegląd odbędzie się jednego dnia lub w ciągu kilku dni - każdego dnia przedstawienia w innym języku.

12. Przedstawienia oceniać będą nauczycielskie komisje językowe.

13. Wszystkie grupy teatralne otrzymają dyplomy uczestnictwa.

14. Najlepsze grupy teatralne otrzymają nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia grup teatralnych prosimy nadsyłać do dnia 30 maja 2018 r. (każda wersja językowa na oddzielnej karcie zgłoszenia).

Termin konkursu:
8
czerwca 2018 r. godz. 9.00


Miejsce konkursu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach,
ul. Konarskiego 11 (sala audiowizualna)
Koordynator konkursu:
Agata Bryłka
Ewa Jagiełło