Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs historyczny "MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ"MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

W SIEDLCACH


INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCAKATEGORIA: krótkie filmy/prezentacje opracowane przez młodzież poświęcone wybranym Miejscom Pamięci Narodowej w Siedlcach.

Termin składania prac:

Ze względu na liczne prośby nauczycieli termin składania prac zostaje przesunięty na początek kwietnia. Prace prosimy dostarczać do 01.04.2018 r.

Miejsce składania prac:


 • siedziba SCDiDN
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce


 • w wyjątkowych sytuacjach, po akceptacji organizatora konkursu p.Anity Woźnicy, w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach lub drogą elektroniczną, na adres: Woznica.Anita@scdidn.siedlce.pl


Kryteria oceniania
Prace powinny mieć formę krótkiego filmu [10–15 minut] lub prezentacji multimedialnej [minimum 5 slajdów] wykonanej w dowolnym programie [prosimy o podanie technicznych informacji, umożliwiających odtworzenie materiału].

Prace powinny zawierać informacje dotyczące:
lokalizacji, wyglądu, historii prezentowanego pomnika /tablicy pamiątkowej/ innej formy upamiętniania naszej historii i jej bohaterów;
upamiętnionego wydarzenia historycznego lub osób.

Ocenie podlegają:

 • wartość merytoryczna prezentacji;
 • samodzielność i zaangażowanie uczniów;
 • oryginalność koncepcji plastycznej;
 • walory estetyczne pracy.REGULAMIN

KONKURSU HISTORYCZNEGO


MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

W SIEDLCACH


Adresat:

Konkurs adresowany jest do uczniów:

 • szkół podstawowych,
 • szkół gimnazjalnych oraz 7 klasa szkoły podstawowej.


Cel konkursu:

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat:

 • Miejsc Pamięci Narodowej w Siedlcach [lokalizacja, czas i okoliczności powstania, autorzy i wykonawcy projektów, historia obiektów];
 • wydarzeń i osób, którym poświęcono pomniki, płyty i tablice pamiątkowe w Siedlcach.


Terminarz


 1. Etap szkolny (konkurs wiedzy historycznej) 21.02.2018 r.
 2. Etap miejski (konkurs wiedzy historycznej) 06.03.2018 r. godz. 12.00, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach,  ul. Floriańska  10, s.17
 3. Etap miejski (prezentacja materiałów audiowizualnych) 

Forma konkursu

1. W ramach konkursu zostaną przeprowadzone dwie niezależne konkurencje:
 • test (konkurs wiedzy historycznej),
 • krótkie filmy/prezentacje opracowane przez młodzież poświęcone wybranym Miejscom Pamięci Narodowej w Siedlcach.

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie testów na temat Miejsc Pamięci Narodowej i wydarzeń, którym zostały poświęcone.


3. Testy konkursowe zostaną opracowane i dostarczone do szkól biorących udział w zawodach przez SCDiDN w Siedlcach. 


4. Do udziału w zwodach miejskich szkoła typuje trzech uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik w konkursie na etapie szkolnym. Jeżeli w zawodach szkolnych weźmie udział więcej niż 15 uczniów, szkole przysługuje prawo wytypowania dodatkowego, czwartego uczestnika zawodów miejskich. 


Szczegółowych informacji udziela:
Anita Woźnica – doradca metodyczny ds. historii/WOS SCDiDN Siedlce
tel. 606-377-359, e-mail wanitaw@interia.pl