Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMISTRZOSTWA SIEDLEC SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT

REGULAMIN

VII MISTRZOSTW SIEDLEC SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT


O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE
WOJCIECHA KUDELSKIEGO

I. Cel imprezy:
• Popularyzacja żeńskiej piłki nożnej w Siedlcach
• Wyłonienie najlepszego zespołu wśród szkół ponadgimnazjalnych
• Propagowanie aktywności ruchowej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

II. Organizator:
• Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach

III. Termin i miejsce:
• Boisko „Orlik” ul. ks. J. Popiełuszki 8 w  Siedlcach
Eliminacje - 11 - 12 czerwca 2018 r. godz. 9.00
• Mecze finałowe – 14 czerwca 2018 r. godz. 10.00

Termin zgłoszeń do turnieju 30.05.2018 r.

IV. Uczestnictwo:
• W turnieju biorą udział zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych w Siedlcach
• Szkoła może zgłosić jeden zespół liczący max. 10 zawodniczek (5+bramkarka i 4 zawodniczki rezerwowe)

V. System rozgrywek:
• Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN
• Mecz wygrany – 3 pkt.
• Remis – 1 pkt
• Mecz przegrany – 0 pkt
• Szczegółowy system rozgrywek ustalony zostanie po upłynięciu terminu zgłoszeń

VI. Nagrody:
• Puchary oraz medale dla trzech najlepszych drużyn ufundowane przez Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego
• Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zespołów ufundowane przez SCDiDN w Siedlcach
• Indywidualne: statuetki dla najlepszej bramkarki, „królowej” strzelców, oraz najlepszej zawodniczki turnieju
• Dyplomy dla każdego zespołu oraz podziękowania dla nauczycieli-opiekunów drużyn
 
VII. Sprawy różne:
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje zawodników oraz za rzeczy pozostawione w szatni
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie mistrzostw
• Uczestniczki turnieju winny posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Mistrzostwach
• Koordynator turnieju: Mariusz Berczyński – doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach tel. 602 511 283