Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyWiosenny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „MOJA ULUBIONA PIOSENKA”

REGULAMIN

Wiosenny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
MOJA ULUBIONA PIOSENKA

 1. Organizatorami konkursu jest Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r.  w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w  Siedlcach przy ul. Szkolnej 2.
 
CELE KONKURSU

 1. Motywowanie do nauki języków obcych w sposób niestandardowy;
 2. Przełamywanie barier językowych, używanie języka obcego jako narzędzia komunikacji;
 3. Wzbogacanie i utrwalanie słownictwa;
 4. Praca nad poprawną wymową;
 5. Wyłanianie talentów wokalnych i językowych;
 6. Umiejętność autoprezentacji, nabywanie pewności siebie;
 7. Promowanie młodych talentów.
 
ZASADY UCZESTNICTWA

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.
 • Udział mogą brać soliści oraz małe grupy wokalne, bądź wokalno- instrumentalne (do 6-ciu osób).
 • Uczestnicy przygotowują obowiązkowo jedną piosenkę w języku obcym, która zaistniała na rynku fonograficznym.
 • Prezentowany utwór zawierać powinien minimum 3 zwrotki, czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
 • Wykonawcy przygotowane utwory prezentują z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback) lub a’ cappella.
 • Karty zgłoszeń (dostępne stronie internetowej Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ) przyjmowane będą do dnia 10 marca 2015 r. pod adresem: (Publiczne Gimnazjum Nr 2, 08-110 Siedlce, ul. Szkolna 2) lub pocztą elektroniczną  e-mail: pg2sekretariat@wp.pl
 • Uczestnicy zobowiązani są, by wraz z kartą zgłoszenia, dostarczyć organizatorom tekst wykonywanego utworu.
 
KRYTERIA OCENY I NAGRODY

 1. Występy uczestników oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów.
 2. Jury oceniać będzie umiejętności wokalne, poprawność językową oraz ogólną prezentację wykonawców.
 3. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 4. Nauczyciele otrzymają pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie.
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • Kolejność prezentacji ustala organizator. Lista uczestników festiwalu oraz kolejność występów będzie dostępna w sekretariacie szkoły w dniu poprzedzającym konkurs.
 • Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Sekretariat Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach tel.(25) 794-33-11
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeśli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
 • Uczestnicy  zobowiązani są dostarczyć płytę z podkładem muzycznym do sekretariatu szkoły najpóźniej dzień przed koncertem.

Regulamin  konkursu dostępny także w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły: www.pg2siedlce.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału:

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.