Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej "STROFY POD SAMOWAREM"

REGULAMIN

KONKURSU RECYTACJI POEZJI ROSYJSKIEJ

€žSTROFY POD SAMOWAREM
1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

2. Koordynatorem konkursu jest pani mgr Ewa Jagiełło - doradca metodyczny języka rosyjskiego.


3. Konkurs obejmuje recytację poezji rosyjskiej w oryginale.


4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół‚ ponadgimnazjalnych Miasta Siedlce, gminy Siedlce i Starostwa Powiatowego w Siedlcach.


5. Eliminacje odbędą się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.


6. Cele konkursu:
  • pobudzanie zainteresowania uczniów rosyjską poezją,
  • zapoznanie z wybitnymi rosyjskimi poetami i ich utworami,
  • zachęcanie ucznia do wyrażania własnej ekspresji oraz interpretacji treści poetyckich,
  • demonstracja umiejętności z zakresu rosyjskiej fonetyki i intonacji podczas recytacji wiersza.

7. Każdy uczestnik prezentuje jeden lub dwa utwory wybranych poetów rosyjskich w czasie nie dłuższym niż 2-3 minuty. Wiersz powinien być dopasowany do wieku uczestnika

8. Oceniane będą:
  • poprawność fonetyczna: wymowa, akcent i intonacja,
  • interpretacja utworu,
  • ogólny wyraz artystyczny.
Za każdą cechę uczeń może otrzymać do 10 pkt., co daje maksymalnie 30 pkt.

9. Szkoła przystępująca do konkursu typuje nie więcej niż dwóch uczniów. Przy większej liczbie chętnych uczniów w danej szkole prosimy o przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu recytatorskiego.

10. Karte zgłoszenia prosimy przesyłąć do dnia 17 lutego 2018 r. na adres:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce
(w załączeniu karta zgłoszenia)

11. Konkurs odbędzie się  14 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego  w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 161B

12. Komisję konkursową powołuje dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia.

14. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

15. Nauczyciele otrzymają podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu.Serdecznie zapraszamy
Ewa Jagiełło
(doradca metodyczny języka rosyjskiego)