Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI STOŁOWEJ


Rozgrywki

VII MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU
PIŁKI STOŁOWEJ

odbędą się w następujących terminach:

27 marca 2017 r. (poniedziałek)
8.30 - kategoria III - Gimnazja
10.30 - kategoria V - Nauczyciele

30 marca 2017 r. (czwartek)
8.30 - kategoria I - SP kl. I-III
9.30 - kategoria II - SP kl. IV-VI

31 marca 2017 r. (piątek)
8.30 - kategoria IV - Szkoły PonadgimnazjalneRegulamin

VII MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU PIŁKI STOŁOWEJ

1. W turnieju mogą wziąć udział dzieci, młodzież i nauczyciele szkół/ placówek oświatowych  z terenu miasta Siedlce i gmin współpracujących.

2. Uczestnicy turnieju w zależności od wieku zakwalifikowani zostaną do następujących kategorii wiekowych:
I    Szkoła Podstawowa klasy I-III
II   Szkoła Podstawowa klasy IV-VI
III  Gimnazjum
IV  Szkoła Ponadgimnazjalna
V   Nauczyciele

3. Zespół szkół ponadgimnazjalnych traktowany  jest  jako jedna szkoła.

4. Internat szkoły ponadgimnazjalnej traktowany jest jako osobna placówka.

5. Każda szkoła/placówka może zgłosić max 2 dwuosobowe zespoły uczniów  z wybranych kategorii wiekowych.

6. Każda szkoła/placówka może zgłosić max dwóch nauczycieli, z których każdy będzie grał indywidualnie.

7. Do turnieju można zgłosić dzieci i młodzież po uprzednim przeprowadzeniu rozgrywek na etapie szkolnym.

8. Każda szkoła/placówka biorąca udział w turnieju wybiera koordynatora, który jest odpowiedzialny za eliminacje szkolne oraz sprawowanie opieki nad uczniami biorącymi udział w etapie międzyszkolnym.

9. Szkolny koordynator wypełnia KARTĘ ZGŁOSZENIA załączoną do niniejszego regulaminu.

10. Nauczyciel – uczestnik turnieju sam wypełnia KARTĘ ZGŁOSZENIA załączoną do niniejszego regulaminu.

11. Zgłoszenie do turnieju następuje poprzez złożenie ww. KARTY w terminie do 20 marca 2017 r. w siedzibie SCDiDN.

12. W dniu 20 marca 2017r. o godz.14.00 w  SCDiDN ul. Pescantina 2 odbędzie się spotkanie organizacyjne VII MTPS  dla szkolnych koordynatorów turnieju.Podczas tego spotkania  upływa termin składania KART ZGŁOSZEŃ.

13. VII Międzyszkolny Turniej Piłki Stołowej zaplanowany jest na 27, 30 marca 2017r. Po zamknięciu listy uczestników ustalony zostanie ostateczny termin (data i godzina) oraz system rozgrywek, o którym zostaniecie Państwo poinformowani drogą e-mailową.

14. Powołana zostanie Komisja Sędziowska, która w każdej kategorii wiekowej przyzna I, II i III miejsce.

15. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń w danej kategorii wiekowej dopuszcza się połączenie kategorii zbliżonych wiekowo w jedną.

16. Zwycięscy w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchar oraz złote medale, zdobywcy II miejsca srebrne medale, a III - brązowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy, a szkolni koordynatorzy podziękowania.

Organizatorem i tegorocznym gospodarzem VII Międzyszkolnego Turnieju Piłki Stołowej
jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Koordynatorem projektu jest Beata Rucińska – doradca metodyczny SCDiDN.

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć
pod nr tel. 606 836 049 lub drogą elektroniczną pod adresem                               e-mail:b.rucinska@o2.pl