Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs historyczny "KONSTYTUCJA 3 MAJA - SIEDLCE W CZASACH STANISŁAWOWSKICH"

REGULAMIN

KONSTYTUCJA 3 MAJA
SIEDLCE W CZASACH STANISŁAWOWSKICH


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych kl. IV - VII oraz szkół gimnazjalnych miasta Siedlce.

2. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie zainteresowania historią i kulturą polską
 • promowanie polskich tradycji narodowych
 • kształtowanie umiejętności historycznych
 • propagowanie wiedzy na temat osiągnięć kulturowych państwa polskiego w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

3. Forma:


KONKURS na film/prezentację multimedialną:
Uczniowie przygotowują krótkie filmy/prezentacje dotyczące historii Siedlec w czasach stanisławowskich. Do etapu miejskiego szkoła zgłasza dwie najlepsze prace.
Zakres tematyczny:
 • Polskie tradycje narodowe.
 • Konstytucja 3 Maja.

KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ  [quiz]
Konkurs wiedzy historycznej dot. Konstytucji 3 Maja i kultury Polski w czasach stanisławowskich.
W zawodach miejskich biorą udział trzyosobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych. W przypadku dużego zainteresowania konkursem istnieje możliwość wystawienia przez szkołę kilku drużyn.
Zakres tematyczny:

 • Rzeczpospolita Obojga Narodów [kultura, społeczeństwo, polityka] w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego;
 • Siedlce w II połowie XVIII wieku.
 

4. Terminarz

 • szkolne komisje konkursowe proszone są o zgłoszenie drużyn reprezentujących szkołę w zawodach miejskich do dnia 11 maja 2018 r.
 • zawody miejskie zostaną przeprowadzone 24 maja 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach

5. Zalecana literatura:
 • Z. Zielińska, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Dzieje narodu i państwa polskiego.
 • red. B. Leśnodorski, Polska w epoce Oświecenia
 • H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Anita Woźnica – doradca metodyczny ds. historii/WOS
SCDiDN w Siedlcach,
t
el. 606-377-359,
e-mail wanitaw@interia.pl