Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs chemiczny "Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ"

REGULAMIN
konkursu
dla uczniów szkół gimnazjalnych
Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ


Cele konkursu:
 • rozbudzenie wśród uczniów gimnazjów zainteresowania chemią,
 • pogłębianie wiedzy chemicznej przez uczniów szkół gimnazjalnych,
 • doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi,
 • promocja utalentowanych uczniów szkół regionu siedleckiego.

Organizator:
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Oskara Langego 6, tel. 25/7943370, e-mail sdcidn@scdidn.siedlce.pl

Adresaci konkursu:
 • Uczniowie gimnazjów z  miasta Siedlce i powiatu siedleckiego

Wymagania konkursowe:
 • Zagadnienia ujęte w podstawie programowej z chemii dla gimnazjum, a w szczególności: zapis wzorów chemicznych, pisanie równań reakcji chemicznych, opis i interpretacja zjawisk fizycznych i przemian chemicznych, umiejętność powiązania wiedzy chemicznej z innymi naukami przyrodniczymi, obliczanie stopni utlenienia, uzgadnianie prostych równań reakcji redoks, rozwiązywanie zadań rachunkowych, mol, masa molowa, objętość molowa, molowa interpretacja równań reakcji chemicznych, projektowanie doświadczeń.

Literatura:
 • Podręczniki chemii do gimnazjum, zbiory zadań, słowniki chemiczne, multimedialne opracowania z chemii dla gimnazjum.

Organizacja konkursu:
 1. Konkurs jest dwuetapowy, obejmuje etap szkolny i międzyszkolny.
 2. Etap szkolny odbędzie się  29 listopada 2017 r. o godz. 8.00
 3. Finał odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. o godz. 8.30
 4. Zgłoszenia do konkursu, uwzględniające liczbę uczniów należy składać do 29 października 2017 r.
 5. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać się legitymacją szkolną.
 6. Etap szkolny prowadzony jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły, a etap międzyszkolny prowadzony jest przez komisję powołaną przez organizatora.
 7. Zadania na poszczególne etapy opracowuje organizator.
 8. Czas rozwiązywania zadań konkursowych na etapie szkolnym wynosi 45 min, a na etapie międzyszkolnym wynosi 60 minut.
 9. Szkolna komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia prac etapu pierwszego i sporządza protokół. Do etapu międzyszkolnego przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 50% punktów +1 punkt. Protokół z przebiegu etapu szkolnego wraz z załączonymi pracami zwycięzców przekazywany jest do SCDiDN w terminie do 15 grudnia 2017 r.
 10. Za przeprowadzenie międzyszkolnego etapu konkursu odpowiada organizator. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac dokonuje ostatecznej klasyfikacji.
 11. Finałowy etap konkursu  "Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ" odbędzie się 23 kwietnia  2018 r. o godz. 8.30 (miejsce konkursu zostanie ustalone w późniejszym terminie)
 12. Laureatami konkursu są trzej uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów. Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe.
 13. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w miejscu i w terminie ustalonym przez organizatora.
 14. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.