Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs Kolęd i Poezji o Bożym Narodzeniu w Języku Niemieckim

REGULAMIN
Konkursu Kolęd i Poezji o Bożym Narodzeniu
w Języku Niemieckim 2018

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

2. Koordynatorem konkursu jest pani mgr Agata Bryłka - doradca metodyczny języka niemieckiego.

3. Konkurs obejmuje recytację poezji niemieckiej o Bożym Narodzeniu oraz wykonanie kolędy lub piosenki o świętach w języku niemieckim.

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu Siedlce

5. Eliminacje odbędą się w trzech kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • szkoły ponadgimnazjalne.

6. Cele konkursu:
 • popularyzowanie kultury krajów niemieckojęzycznych
 • pobudzanie zainteresowania uczniów niemieckojęzyczną poezją,
 • zapoznanie z wybitnymi niemieckimi poetami i ich utworami,
 • zachęcanie ucznia do wyrażania własnej ekspresji oraz interpretacji treści poetyckich,
 • demonstracja umiejętności z zakresu niemieckiej fonetyki i intonacji podczas recytacji wiersza oraz śpiewania kolęd.

7. Każdy uczestnik lub grupa prezentuje jeden wiersz (min. 3 zwrotki)  i jedną kolędę (min. 3 zwrotki do 5 zwrotek) w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

8. Oceniane będą:
 •  poprawność fonetyczna: wymowa, akcent i intonacja,
 •  interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny (np. elementy wizualne, gestykulacja)

Za każdą cechę uczeń lub grupa może otrzymać do 10 pkt., co daje maksymalnie 30 pkt.

9. Każdy nauczyciel może zgłosić do konkursu jeden zespół ( max.6 osób). Przy większej liczbie chętnych uczniów w danej szkole prosimy o przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu recytatorskiego.

10. Kartę zgłoszenia wraz z kserokopią recytowanych utworów  i kolęd prosimy przesyłać do dnia  15 stycznia 2018 r. na adres:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce
(w załączeniu karta zgłoszenia)

11. Konkurs Kolęd i Poezji o Bożym Narodzeniu odbędzie się 1 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach, ul. Konarskiego 11 (sala audiowizualna)
godz. 9.00 - szkoły podstawowe
godz. 10.00 - szkoły gimnazjalne
godz. 11.00 - szkoły ponadgimnazjalne

12. Komisję konkursową powołuje dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia.

14. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

15. Nauczyciele otrzymają podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursy.

Serdecznie zapraszamy

Agata Bryłka tel. 609-132-373
(doradca metodyczny języka niemieckiego)