Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMiędzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020


Szanowni Szkolni Koordynatorzy konkursu

„Kangur Matematyczny”!


W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach
Międzynarodowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020
zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych)
za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym.

Terminarz jest następujący:

Kategoria

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Student

22.05.2020, godz. 14:30

28.05.2020 (czwartek), godz. 16:30

Junior

22.05.2020, godz. 16:30

29.05.2020 (piątek), godz. 16:30

Kadet

25.05.2020, godz. 14:00

02.06.2020 (wtorek), godz. 16:30

Beniamin

25.05.2020, godz. 17:00

03.06.2020 (środa), godz. 17:00

Maluch

26.05.2020, godz. 14:30

04.06.2020 (czwartek), godz. 17:00

Żaczek

26.05.2020, godz. 16:30

05.06.2020 (piątek), godz. 16:30Z Poważaniem

Komitet Regionalny
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR


Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce
tel. 25/794-33-70
scdidn@scdidn.siedlce.pl   www.scdidn.siedlce.pl

***


Szanowni Szkolni Koordynatorzy konkursu

„Kangur Matematyczny”!

28 maja 2020 r. godz. 9.00
odbędzie się dwudziesta dziewiąta edycja
Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2020


ZASIĘG TERYTORIALNY:
SCDiDN w Siedlcach jako Regionalny Organizator serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z powiatów: Garwolin, Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski i Węgrów do udziału w XXIX edycji konkursu.

PLAKAT:
Plakat można wydrukować, pobierając go ze strony głównego organizatora konkursu
https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/plakat2020.pdf

REGULAMIN:
Regulamin konkursu KANGUR zamieszczony jest na stronie internetowej głównego organizatora konkursu w zakładce ZASADY
https://www.kangur-mat.pl/zasady.php#regulamin

ZGŁOSZENIE:
 1. Zgłaszanie uczestników do konkursu „Kangur Matematyczny” odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie https://www.kangur-mat.pl/szkola.php Szkoła zgłasza uczestników za pomocą konta. Korzystamy z istniejącego konta (konta utworzone w poprzedniej edycji są aktualne).
 2. Bardzo ważne jest zaktualizowanie DANYCH SZKOŁY i DANYCH KOORDYNATORA (nieaktualne dane bardzo utrudniają kontakt).
 3. W przypadku problemów technicznych z logowaniem (zgubienie loginu, zmiany koordynatora, zapomnienia hasła) prosimy nie zakładać nowego konta, ale skontaktować się z koordynatorem regionalnym tel. 25/794-33-70.
 4. Jeśli szkoła nie brała udziału w konkursie, loguje się do systemu zgodnie z instrukcją na stronie www.kangur-mat.pl i zakłada konto.

 • Zwracamy się do Szkolnych Koordynatorów z prośbą o rozpoczęcie naboru uczestników konkursu „Kangur” i ich elektroniczną rejestrację do 7 lutego 2020 r.
 • Odpłatność od każdego uczestnika wynosi 10 zł dla wszystkich kategorii.
 • Zgodnie z regulaminem konkursu każdemu zgłoszonemu uczestnikowi przysługuje nagroda uczestnictwa (układanka logiczna – czteroelementowy TANGRAM.), którą prześlemy wraz z testami i kartami odpowiedzi. W przypadku absencji w dniu zawodów, prosimy wręczyć te nagrody po terminie (nie odsyłać niewykorzystanych nagród do SCDiDN).
 • Zgłoszenie szkoły do konkursu KANGUR MATEMATYCZNY podpisane przez dyrektora szkoły (do wydrukowania z konta szkoły) prosimy przesłać wraz z kserokopią dowodu wpłaty pocztą elektroniczną na adres scdidn@scdidn.siedlce.pl (skan dokumentów) lub pocztą tradycyjną na adres SCDiDN w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce do 7 lutego 2020 r.

WPŁATY:
Wpłat na konkurs matematyczny „Kangur” należy dokonywać w terminie od 02.01.2020 r. do 07.02.2020 r. na konto:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce
ING BANK ŚLĄSKI o/Siedlce
Nr 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810

w tytule wpłaty prosimy wpisać:
nazwę i adres szkoły oraz kod nadany w poprzedniej edycji.

Wpłata po wyznaczonym terminie może skutkować tym, że zgłoszeni uczniowie nie otrzymają nagrody uczestnictwa. W związku z tym prosimy Szkolnych Koordynatorów o terminowość w zgłaszaniu uczestników i dokonywaniu wpłat.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szkolny koordynator jest zobowiązany do:
 • aktualizowania danych szkoły oraz danych osobowych koordynatora konkursu KANGUR na utworzonym koncie szkoły,
 • zgłoszenia uczestników konkursu KANGUR na utworzonym koncie szkoły,
 • zebrania od uczniów podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie
 • i przetwarzaniu danych. Wzór oświadczenia dostępny jest w dziale RODO https://www.kangur-mat.pl/rodo.php#zgody. Zebrane oświadczenia należy przechować do końca roku szkolnego zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami.
 • wydrukowania zgłoszenia konkursu ze strony internetowej i przesłania wraz z kserokopią dowodu wpłaty najpóźniej do 7 lutego 2020 r.,
 • dokonania wpłaty wpisowego zgłoszonych uczestników w terminie od 02.01.2020 r. do 07.02.2020 r.,
 • systematycznego logowania się na koncie szkoły i śledzenia aktualnych komunikatów.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować na adres
scdidn@scdidn.siedlce.pl lub pod nr tel. 25/794-33-70.

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny