Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMiędzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2019Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Regionalny Organizator Międzynarodowego Konkursu KANGUR Matematyczny

zapraszają
laureatów, uczniów z wynikiem bardzo dobrym, opiekunów oraz rodziców na

PODSUMOWANIE
XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu

KANGUR MATEMATYCZNY

które odbędzie się 24 maja 2019 r. o godz. 10.00
Miejsce: UNIWERSYTET PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
Wydział Nauk Ścisłych, ul. 3 maja 54


***

Szanowni Szkolni Koordynatorzy konkursu
„Kangur Matematyczny”!

21 marca 2019 r. godz. 9.00
odbędzie się dwudziesta ósma edycja
Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2019


ZASIĘG TERYTORIALNY:
SCDiDN w Siedlcach jako Regionalny Organizator serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z powiatów: Garwolin, Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski i Węgrów do udziału w XXVIII edycji konkursu.

PLAKAT:
Plakat można wydrukować, pobierając go ze strony głównego organizatora konkursu http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/plakat2019.pdf

ZGŁOSZENIE:
 1. Zgłaszanie uczestników do konkursu „Kangur Matematyczny” odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie https://www.kangur-mat.pl/szkola.php Szkoła zgłasza uczestników za pomocą konta. Korzystamy z istniejącego konta (konta utworzone w poprzedniej edycji są aktualne).
 2. W przypadku problemów technicznych z logowaniem (zgubienie loginu, zmiany koordynatora, zapomnienia hasła) prosimy nie zakładać nowego konta, ale skontaktować się z koordynatorem regionalnym tel. 25/794-33-70.
 3. Jeśli szkoła nie brała udziału w konkursie, loguje się do systemu zgodnie z instrukcją na stronie www.kangur-mat.pl i zakłada konto.

 • Zwracamy się do Szkolnych Koordynatorów z prośbą o rozpoczęcie naboru uczestników konkursu „Kangur” i ich elektroniczną rejestrację do 4 lutego 2019 r.
 • Odpłatność od każdego uczestnika wynosi 9 zł dla wszystkich kategorii.
 • Zgodnie z regulaminem konkursu każdemu zgłoszonemu uczestnikowi przysługuje nagroda uczestnictwa (układanka przestrzenna w postaci kuli-breloczka), którą prześlemy wraz z testami i kartami odpowiedzi. W przypadku absencji w dniu zawodów, prosimy wręczyć te nagrody po terminie (nie odsyłać niewykorzystanych nagród do SCDiDN).
 • Zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły (do wydrukowania z konta szkoły) prosimy przesłać wraz z kserokopią dowodu wpłaty pocztą tradycyjną na adres SCDiDN w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce lub skan dokumentów pocztą elektroniczną na adres scdidn@scdidn.siedlce.pl do 4 lutego 2019 r.

WPŁATY:

Wpłat na konkurs matematyczny „Kangur” należy dokonywać w terminie od 02.01.2019 r. do 31.01.2019 r. na konto:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI o/Siedlce
Nr 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810

w tytule wpłaty prosimy wpisać: nazwę i adres szkoły oraz kod nadany w poprzedniej edycji.

Wpłata po wyznaczonym terminie może skutkować tym, że zgłoszeni uczniowie nie otrzymają nagrody uczestnictwa. W związku z tym prosimy Szkolnych Koordynatorów o terminowość w zgłaszaniu uczestników i dokonywaniu wpłat.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szkolny koordynator jest zobowiązany do:
 • aktualizowania danych szkoły oraz danych osobowych koordynatora konkursu KANGUR na utworzonym koncie szkoły,
 • zgłoszenia uczestników konkursu KANGUR na utworzonym koncie szkoły,
 • zebrania od uczniów pisemnego OŚWIADCZENIA RODZICÓW o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (do pobrania z konta szkoły) i przechowywać je w szkole do 30 września 2019 r.,
 • systematycznego logowania się na koncie szkoły i śledzenia aktualnych komunikatów,
 • dokonania wpłaty wpisowego zgłoszonych uczestników w terminie od 02.01.2019 r. do 31.01.2019 r.,
 • wydrukowania zgłoszenia konkursu ze strony internetowej i przesłania wraz z kserokopią dowodu wpłaty najpóźniej do 4 lutego 2019 r.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować na adres scdidn@scdidn.siedlce.pl lub pod nr tel. 25/794-33-70.

Prosimy o zapoznanie się, z UCHWAŁĄ Nr 66 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe, która określa Uprawnienia laureatów Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny w kategorii Student w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu toruńskiego.

Laureat Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny w kategorii Student otrzymuje maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na:
 • wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Chemii
 • wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,
 • wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Matematyki i Informatyki
 • wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 • wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych.


Z poważaniem
Komitet Organizacyjny