Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Projekty unijne


Kompleksowe wsparcie szkoł‚y - sposobem na sukces edukacyjny uczniów
Kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami rynku pracy
Staże zagraniczne siedleckiej kadry edukacyjnej
Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole
Projekt JA W INTERNECIE