Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szkolenie


W dniu 22.09.2017 Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach podpisało umowę z firmą Microsoft i uzyskało status partnera w programie Authorized Microsoft in Education Global Training Partner. W ramach tej współpracy SCDiDN oferuje:
      pomoc we wdrażaniu usługi Office 365 dla szkół,
      szkolenia dla rad pedagogicznych i zespołów nauczycieli w zakresie obsługi składników usługi Office 365
      konsultacje w zakresie wyżej wymienionych tematów.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z: