Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKTO TAK PIĘKNIE GRA? TO DZIECI, PANI I JA CZ. I WIOSNA – LATO
Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Treści programowe:
  • przykłady prostych zabaw dla młodszych i starszych przedszkolaków
  • tańce  integracyjne z wykorzystaniem nowych rekwizytów
  • partytury na instrumenty perkusyjne
  • proste zabawy plastyczne

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 80/110
Prowadzący: Katarzyna Makarewicz - KLANZA
Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Miejsce: SP Nr 6 Siedlce, ul. Sienkiewicza 49
Termin realizacji: 21 marca 2020 r. godz. 9.00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.