Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyAWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA OD A DO Z
Adresat: Nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego
Treści programowe:

  • podstawa prawna awansu zawodowego
  • plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji
  • szczegółowa analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczyciela
  • przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań w tym tzw. teczkiLiczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Prowadzący: Joanna Matysek
Przedmiot: inne
Miejsce:
Termin realizacji: maj 2020 r.
Informacja: Szkolenie odbędzie się w maju 2020 r.


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.