Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertySYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO PODSTAWA NOWOCZESNEJ LEKCJI GEOGRAFII
Adresat: Kurs przeznaczony dla osób, które nie posiadają żadnego doświadczenia ani wiedzy o systemach informacji geograficznej
Treści programowe:

  • tworzenie i udostępnianie mapy GIS za pomocą ArcGIS
  • wyszukiwanie i organizowanie danych geograficznych potrzebnych w projektach GIS
  • prawidłowe wyświetlanie obiektów na mapach GIS i odczytywanie informacji o nich
  • analizowanie mapy GIS w celu wyszukiwania obiektów spełniających zadane kryteria
  • udostępnianie mapy i wyników analiz, tak, aby mogły być przeglądane w aplikacjach desktopowych, na stronach internetowych oraz w urządzeniach mobilnychLiczba godzin: 0
Odpłatność: ok. 1000 zł
Prowadzący: ESRI Polska
Przedmiot: geografia
Miejsce: Warszawa, ESRI Polska
Termin realizacji: wrzesień/październik 2019 r.
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.