Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyNA STYKU KULTUR – PRZEMYŚL I POGÓRZE PRZEMYSKIE TRZYDNIOWE WARSZTATY TERENOW
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Treści programowe:
  • zwiedzanie  zespołu pałacowo – parkowego w Krasiczynie
  • wędrówka labiryntem krzew, drzew i kwiatów w Arboretum Bolestraszycach
  • spacer po jednym z najpiękniejszych miast w Polsce - Przemyślu, zwiedzanie Zamku Kazimierzowskiego i niezapomniany widok na starówkę przemyską z Wieży Zegarowej, w której mieści się Muzeum Fajek i Dzwonów.
  • trochę historii w jednym z najlepiej zachowanych fortów w Twierdzy Przemyśl - Fort W I "Salis Soglio" - fort artyleryjski jednowałowy Twierdzy Przemyśl
  • zwiedzanie podkarpackiej perły - Sanktuarium w Kalwarii Pacławickiej
  • Rybotycze i zwiedzanie  malowniczego  kanionu- prawego dopływu Wiaru. Kanion, to wielka atrakcja okolicy, jest projektowanym rezerwatem geologiczno-krajobrazowym o powierzchni 10 ha, leżącym na terenie parku krajobrazowego i projektowanego parku narodowego.
  • murowana Cerkiew obronna św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej – najstarsza zachowana cerkiew na ziemiach polskich.

Liczba


Liczba godzin: 30
Odpłatność: 400 zł
Prowadzący: Agnieszka Sempruch/Grzegorz Matejczuk
Przedmiot: przyroda/biologia
Miejsce:
Termin realizacji:
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.