Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKURS W ZAKRESIE NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1
Adresat: Nauczyciele zainteresowani kontynuacją nauką języka angielskiego
Treści programowe:
  • Przygotowanie nauczycieli do wyzwań współczesnego świata, szczególnie w pracy z uczniem zaczynającym naukę języka obcego w okresie przedszkolnym
  • Wprowadzenie zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych i wzbogacenie słownictwa
  • Ćwiczenia praktyczne doskonalące umiejętności wypowiadania się na różnorodne tematy
  • Ćwiczenia na rozumienie tekstów czytanych i słuchanych i
  • Ćwiczenia w pisaniu tekstów użytkowych np. email, list formalny oraz teksty typu rozprawka, artykuł..
  • Wprowadzenie elementów kulturoznawczych
Cele:
  • Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1
  • Kształtowanie świadomości językowej (pewność, płynność, poprawność)
  • Doskonalenie sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku angielskim
  • Poznanie kultury kraju danego obszaru językowego

Liczba godzin: 100
Odpłatność: 1000 zł
Kierownik formy: Jolanta Król
Miejsce: Siedlce I LO
Data rozpoczęcia: 09-10-2018
Godzina: 17:15
Informacja: spotkanie organizacyjne 2 października (wtorek) 2018 w I LO przy Floriańskiej, godz. 17:00 sala 22


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.