Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKURS W ZAKRESIE NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1
Adresat: Nauczyciele zainteresowani kontynuacją nauką języka angielskiego
Treści programowe:
  • Wprowadzenie zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych i wzbogacenie słownictwa
  • Ćwiczenia praktyczne doskonalące umiejętności wypowiadania się na różnorodne tematy
  • Ćwiczenia na rozumienie tekstów czytanych i słuchanych i
  • Ćwiczenia w pisaniu tekstów użytkowych np. email, list formalny oraz teksty typu rozprawka, artykuł..
  • Wprowadzenie elementów kulturoznawczych
Cele:
  • Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1
  • Kształtowanie świadomości językowej (pewność, płynność, poprawność)
  • Doskonalenie sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku angielskim
  • Poznanie kultury kraju danego obszaru językowego

Liczba godzin: 100
Odpłatność: 1000 zł
Kierownik formy: Jolanta Król
Miejsce: I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22
Data rozpoczęcia: 03-10-2017
Godzina: 16:30
Informacja: kurs rozpocząl się.


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: