Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyGIMNASTYK AKOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
Adresat: Zainteresowani dyrektorzy/nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
 • gimnastyka korekcyjna w przedszkolu, szkole- cele, założenia, programy
 • organizacja i metodyka zajęć korekcyjnych, rodzaje lekcji korektywy
 • planowanie i dokumentacja pracy korekcyjnej
 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • definicje postawy, postawy prawidłowej, wady postawy, tory postępowania korekcyjnego, kompensacyjnego’
 • metody badania i oceny ciała
 • boczne skrzywienia kręgosłupa, rozpoznanie, podział skolioz, postępowanie korekcyjne z dzieckiem z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego z dzieckiem ze skoliozą, ćwiczenia przeciwwskazane
 • ćwiczenia korygujące plecy wklęsłe, wklęsło-okrągłe, okrągłe
 • wady klatki piersiowej, rozpoznanie, ocena, dobór ćwiczeń korekcyjnych w wadach klatki piersiowej: klatka szewska i kurza; ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane
 • wady statyczne kończyn dolnych, rozpoznanie, ćwiczenia korygujące wadę, ćwiczenia przeciwwskazane
 • metody oceny wysklepienia i wydolności stóp, ćwiczenia korekcyjne dla dziecka z płaskostopiem, kolanami koślawymi , kolanami szpotawymi
 • gry i zabawy ruchowe korekcyjne
 • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy w życiu codziennym.
 • zapoznanie się z zasobem ćwiczeń umożliwiających zachowanie prawidłowej postawy przy wykorzystaniu codziennych zajęć

Liczba godzin: 40
Odpłatność: 240 zł
Kierownik formy: Mariusz Berczyński
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: