Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertySTUDIUM KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI PERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH
Adresat: Zainteresowani dyrektorzy/nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy wspierający, wychowawcy
Treści programowe:
  • rozwinięcie kompetencji osobistych i zawodowych
  • skuteczna komunikacja
  • planowanie pracy w zespole
  • motywowanie poprzez pracę na potencjale kompetencyjnym i poczuciu skuteczności
  • kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego
  • równościowe prowadzenie zajęć
  • nauczyciel tutorem
  • mediacje i negocjacje
  • educoaching – sztuka zadawania pytań
  • wolontariat uczniowski

Liczba godzin: 80
Odpłatność: 420 zł
Kierownik formy: Joanna Matysek
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja: Planowany termin realizacji: listopad 2018 r. - kwiecień 2019 r.


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: