Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPODSTAWY PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PRACY Z UCZNIAMI
Adresat: Zainteresowani dyrektorzy/nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy wspierający, wychowawcy.
Treści programowe:
  • wyjaśnienie pojęcia: "integracja sensoryczna"
  • geneza i główne założenia metody integracji sensorycznej
  • charakterystyka  bazowych systemów sensorycznych
  • podstawowe dysfunkcje integracji sensorycznej
  • jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej?
  • pomoc dziecku z zaburzeniami SI - możliwości i ograniczenia w środowisku ucznia
  • terapia integracji sensorycznej - przebieg i zasady jej właściwego prowadzenia

Liczba godzin: 30
Odpłatność: 110/140 zł
Kierownik formy: Edyta Biernacka
Miejsce:
Data rozpoczęcia: 03-10-0035
Godzina:
Informacja: Kurs odbędzie się wiosną 2019 r. po zebraniu grupy


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.