Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPRAWO W PRACY NAUCZYCIELA
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu oświaty
  • status zawodowy nauczyciela
  • ochrona danych osobowych
  • zasady oceniania i klasyfikowania

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Kierownik formy: Joanna Matysek
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6
Data rozpoczęcia: 16-03-2019
Godzina: 9:00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.