Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPRAWO W PRACY NAUCZYCIELA
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu oświaty
  • status zawodowy nauczyciela
  • ochrona danych osobowych
  • zasady oceniania i klasyfikowania

Liczba godzin: 20
Odpłatność: 90/120 zł
Kierownik formy: Joanna Matysek
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 (wcześniej: Oskara Langego)
Data rozpoczęcia: 10-03-2018
Godzina: 10:00
Informacja: Planowany termin realizacji: marzec 2018 r.


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: