Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyMOTYWOWANIE I AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW W KONTEKŚCIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • teoria motywacji
  • metody aktywizujące proces dydaktyczny, ocena przydatności metody w specyfice celów przedmiotu
  • wykorzystanie multimedialnych materiałów dydaktycznych jako element motywujący uczniów

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Kierownik formy: Agnieszka Sempruch
Miejsce: ZSP nr 2 w Siedlcach
Data rozpoczęcia: 22-03-2018
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: