Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyJAK MOTYWOWAĆ RODZICÓW DO EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY?
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół różnych specjalności, rady pedagogiczne
Treści programowe:
  • podstawy prawne warunkujące obowiązki i prawa rodziców 
  • bariery w kontaktach z rodzicami
  • warunki efektywnej współpracy z rodzicami
  • określenie zasad współpracy z rodzicami
  • zasady prowadzenia rozmowy z rodzicami

Liczba godzin: 8
Odpłatność: 50/80 zł
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Miejsce: Samorzadowe Centrum Doradztwa i Doskonalenie Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
Data rozpoczęcia: 01-03-2018
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: