Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyUCZYĆ SKUTECZNIEJ
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Treści programowe:
  • warunki efektywnego uczenia się
  • techniki ułatwiające zapamiętywanie
  • przykłady dobrych praktyk

Liczba godzin: 12
Odpłatność: 50/80 zł
Kierownik formy: Danuta Tatarczak
Miejsce: biblioteka Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2
Data rozpoczęcia: 08-11-2016
Godzina: 16.00
Informacja: Ze względu na małą liczbę zgłoszeń, planowane zajęcia zostały odwołane


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: