Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertySAMOWIEDZA W DORADZTWIE ZAWODOWYM
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • czym jest samowiedza?
  • narzędzia pomocne przy samoocenie
  • jak wiedzę o sobie wykorzystać w projektowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej?

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
Opis formy doskonalenia:
  • 2 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 3 godzin zajęć on-line

Liczba godzin: 5
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Joanna Matysek
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja: Planowany termin realizacji: luty 2018 r.


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: