Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyWYCHOWANIE DO WARTOŚCI A PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY W SZKOLE – DOSTOSOWANIE DO ZMIAN PROGRAMOWYCH
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • podstawy prawne programu wychowawczo-profilaktycznego.
  • rozwój osobowy i moralny człowieka.
  • wychowanie ku wartościom elementem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
  • wolontariat w szkole

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Kierownik formy: Ewa Komorowska
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: