Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertySZTUKA MOTYWACJI. TEORIA I PRAKTYKA EDUKACYJNA
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • kompetencje w zakresie efektywnego doboru metod wyzwalających motywację wewnętrzną uczniów
  • techniki i metody pracy na lekcjach a współczesne problemy wychowawcze i edukacyjne
  • znaczenie fascynacji poznawczej i emocji w procesie uczenia się, stylu komunikowania, rola pytań i hipotez w procesie uczenia się
  • dobór ćwiczeń i zadań a efektywność uczenia się

Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100 zł
Kierownik formy: Małgorzata Alicja Połeć
Miejsce: Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. Langego 8
Data rozpoczęcia: 16-11-2017
Godzina: 14.00
Informacja: Forma zrealizowana. Kolejna edycja po zebraniu się grupy


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: