Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyWSPIERANIE DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, WDRAŻANIE METOD I FORM PRACY WYZWALAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ DZIECKA I WPŁYWAJĄCYCH NA JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
Adresat: Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Treści programowe:
  • rozwój psychofizyczny małego dziecka
  • działania stymulujące rozwój dzieci
  • zarys metodyki pracy, klasyfikacje metod
  • podstawy teoretyczne alternatywnych metod pracy z dziećmi
  • innowacyjne, alternatywne sposoby pracy z dziećmi


Termin realizacji:
Grupa I - 14 października 2017 r. godz. 9.00 (pierwsze spotkanie)
Grupa II - 25 listopada 2017 r. godz. 9.00 (pierwsze spotkanie)


Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Józefa Jóźwik
Prowadzący: dr Małgorzata Sieńczewska
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. Oskara Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 14-10-2017
Godzina: 9.00
Informacja: Z uwagi na bardzo dużą liczbę chętnych został wyczerpany limit miejsc w ramach grantów. Dla osób, które zarejestrowały się po 1.września 2017r- może być zrganizowany powyższy warsztat w II semestrze, ale już w formie odpłatnej


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: