Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyZASTOSOWANIE TIK W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I MATEMATYKI
Adresat: Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci
Treści programowe:
  • TIK na zajęciach przedmiotowych, dobre praktyki
  • Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów na poszczególnych przedmiotach
  • TIK w nowej podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Agnieszka Sempruch
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 21-11-2017
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: