Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyJAK DOBRZE OPRACOWAĆ PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY W OPARCIU O PRZEPROWADZONĄ DIAGNOZĘ
Adresat: Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci
Treści programowe:
  • wychowanie i profilaktyka w szkole w świetle nowej reformy oświaty
  • diagnoza szkolna na potrzeby programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
  • ewaluacja programu

Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Ewa Komorowska
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. O. Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 14-09-2017
Godzina: 14.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: