Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyNAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY W KLASIE, ASYSTENT NAUCZYCIELA – EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA
Adresat: Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych przedmiotów ścisłych i przyrodniczych
Treści programowe:
  • funkcjonowanie i dokumentowanie pracy zespołów nauczyciela wspomagającego i asystenta nauczyciela
  • organizacja pracy zespołu pracującego z uczniem ze SPE
  • wsparcie ucznia

Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Edyta Biernacka
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. Krystyny Osińskiej 6 (wcześniej ul. Oskara Langego)
Data rozpoczęcia: 21-10-2017
Godzina: 9.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: