Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPRACA METODĄ PROJEKTU
Adresat: Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne
Treści programowe:
  • czym jest projekt?
  • jak formułować cele i planować działania?
  • budowanie motywacji i ocenianie podczas projektu
  • prezentacja i ewaluacja

Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Bożena Prachnio
Miejsce: SCDiDN ul.Langego 6
Data rozpoczęcia: 18-11-2017
Godzina: 9:00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: