Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Adresat: Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne szkół kształcących w zawodach
Treści programowe:
  • czy potrzebne nam wsparcie czyli o współpracy szkoły zawodowej z partnerami społecznymi
  • techniki perswazyjne i mediacyjne
  • zastosowanie modeli biznesowych do pozyskiwania wsparcia zewnętrznego

Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Małgorzata Witkowska - Michalak
Miejsce: SCDiDN Siedlce
Data rozpoczęcia: 04-10-2017
Godzina: 15,00
Informacja: Proszę o kontakt z nr 602-353- 917


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: