Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPERCEPCJA WZROKOWA I SŁUCHOWA KLUCZEM DO SUKCESU DZIECKA/UCZNIA - WARSZTAT 2-CZĘŚCIOWY
Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
Część A - WARSZTAT 101 POMYSŁÓW NA TERAPIĘ PERCEPCJI WZROKOWEJ - 5 godz.
  • poznanie narzędzia terapeutycznego - teczki terapeutycznej zawierającej 313 kart pracy
  • poznanie 100 pomysłów (100 ćwiczeń) na stymulację rozwijanie i usprawnienie percepcji wzrokowej poznanie grupy docelowej (do kogo kierujemy narzędzie terapeutyczne)

Część B - ZROZUMIEĆ ŚWIAT GŁOSEK I LITER - 5 godz.
  • usystematyzowanie wiedzy na temat syntezy i analizy słuchowej i jej roli w procesie czytania i pisania
  • poznanie techniki czytania metodą „ślizgania się” czyli płynnego przechodzenia z głoski na głoskę
  • poznanie narzędzia terapeutycznego - teczki terapeutycznej w tym: 60 kart pracy do stymulacji, rozwijania, usprawniania syntezy i analizy słuchowej

Grupa max 20 osób w podziale na A i B (każda po 10 osób)

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 170 zl
Kierownik formy: Józefa Jóźwik
Prowadzący: Część A - Renata Paździo; Część B - Beata Paździo
Miejsce:
Data rozpoczęcia: 09-09-2017
Godzina: 9.00-17.30
Informacja: Warsztat zrealizowany w terminie i uwieńczony wielkim zadowoleniem uczestniczek.


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: