Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyWYBRANE ELEMENTY SYSTEMU EDUKACJA PRZEZ RUCH AUTORSTWA DOROTY DZIAMSKIEJ
Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
  • zapoznanie uczestników z założeniami systemu EPR
  • wykorzystanie ćwiczeń na równoważenie lateralne w monitorowaniu rozwoju i postępów w nauce
  • doskonalenie umiejętności składania papieru wraz z podstawami metodyki stosowania różnych technik origami na zajęciach z dziećmi
  • wzbogacenie warsztatu pracy o nowe propozycje zabaw i ćwiczeń
  • wykorzystanie koła integracji sensorycznej do konstruowania zajęć

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 70/100 zł
Kierownik formy: Józefa Jóźwik
Prowadzący: Krystyna Tiereszko - trener systemu EPR
Miejsce: SCDiDN, ul K. Osińskiej 6
Data rozpoczęcia: 21-10-2017
Godzina: 9.00
Informacja: Brak miejsc - informacja wysłana na maila, do osób zainteresowanych; istnieje szansa utworzenia II grupy w II semestrze.


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: