Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyMATEMATYKA I NIE TYLKO W PEDAGOGICE MARII MONTESSORI
Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Treści programowe:
  • metody prowadzenia nauczycielskich obserwacji; ich znaczenie  dla rozwoju dziecka
  • matematyka w nas i wokół nas- rozwijanie umiejętności matematycznych
  • jak osiągać wewnętrzną dyscyplinę  bez systemu kar i nagród

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 80/110 zł
Kierownik formy: Józefa Jóźwik
Prowadzący: dr Julia Janowska – praktyk pedagogiki M. Montessori
Miejsce:
Data rozpoczęcia: 10-02-2018
Godzina: 9.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: