Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyJAK EFEKTYWNIE WDRAŻAĆ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ?
Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy specjalni
Treści programowe:
  • analiza i filozofia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w edukacji wczesnoszkolnej
  • jak efektywne wdrażać podstawę programową w edukacji wczesnoszkolnej z zastosowaniem wybranych narzędzi
  • propozycje rozwiązań metodycznych

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
Opis formy doskonalenia:
  • 5 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 5 godzin zajęć on-line

Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 29-09-2017
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: