Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyWDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Adresat: Nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjaliści, psychologowie i terapeuci szkół podstawowych
Treści programowe:
  • nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w edukacji wczesnoszkolnej
  • jak organizować nauczanie i uczenie się uczniów w edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z nową podstawą
  • ocena postępów rozwoju uczniów


Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Miejsce: SP z OI Nr 6 Siedlce ul. Sienkiewicza 49
Data rozpoczęcia: 12-10-2017
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: