Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyJAK UCZYĆ CIEKAWIE I EFEKTYWNIE?
Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, szkół specjalnych, przedszkoli, wychowawcy świetlic, pedagodzy specjalni
Treści programowe:
  • neurodydaktyka w nauczaniu i uczeniu się
  • rola zabawy a proces efektywnego nauczania i uczenia się
  • przybliżenie wybranych metod i technik aktywizujących uczniów
  • propozycje zastosowania gier i zabaw dydaktycznych w edukacji uczniów
  • nauczyciel i uczeń w twórczym procesie kształcenia

Liczba godzin: 20
Odpłatność: 90/120 zł
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Miejsce: Samorzadowe Centrum Doradztwa i Doskonalenie Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
Data rozpoczęcia: 15-02-2018
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: