Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
  • podstawa programowa w edukacji informatycznej w klasach I-III
  • nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej
  • zastosowanie narzędzi do programowania w innych edukacjach - propozycje rozwiązań metodycznych

Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100 zł
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Prowadzący: Dariusz Kozioł
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 30-11-2017
Godzina: 15.30
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: