Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyDRAMA W PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Adresat: Pedagodzy specjalni i nauczyciele zainteresowani zabawą w teatr
Treści programowe:
  • techniki i strategie dramowe (m.in. stop-klatka, gorące krzesło, gry dramatyczne, improwizacja)
  • teatr osób niepełnosprawnych / Wybrane zagadnienia; kontrakt, komunikacja, współpraca, przedstawienie teatralne jako projekt edukacyjno-społeczny, inkluzyjny charakter teatru osób z niepełnosprawnością
  • budowanie roli (z wykorzystaniem strategii „Okno Johari”, rola na papierze)
  • tworzenie scenariusza teatralnego - Od pomysłu do realizacji
  • elementy tworzenia scenografii

Liczba godzin: 30
Odpłatność: 130/160 zł
Kierownik formy: Edyta Biernacka
Prowadzący: Justyna Juszczak - instruktor teatralny tworzący teatr z osobami z niepełnosprawnością
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: